intern Undersökning om nowas logotyp och visuell identitet

Vi vill gärna att ni svarar på några enkla frågor om Nowas varumärke. Målet med detta är att få en bra och sanningsenlig bild om varje anställds relation till Nowas logotyp och visuella identitet. Om du undrar över något eller vill ha hjälp på traven skicka gärna din fråga till we@companeros.se

Tack på förhand för din hjälp.

Är du *
Vilken åldersgrupp tillhör du? *
Din roll i företaget *
Vilken är din roll i företaget?
Vilken är din roll?
Företagskultur och personlighet
Känner du att logotypens utformning och design relaterar till företagets kultur och personlighet?
Motivera varför.
Symbolen (yes, den röda symbolen)
Tycker du att symbolen tillför något till Nowas logotyp?
Beskriv med några få ord vad du tycker att Nowas nuvarande logotyp förmedlar?
Nowas ledord
Känner du till Nowas 3 ledord?
Vilka är dessa?
Färger
Välj tre färger du tycker passar in på Nowas personlighet.
Välj tre färger du inte tycker passar in på Nowas personlighet.
Karaktärsdrag
Välj vilka av dessa nyckelord som du tycker den nuvarande logotypen och visuella identiteten står för.
Målmedveten
Offensiv
Innovativ
Engagerande
Tillmötesgående
Trygg
Traditionell
Seriös
Nowas kultur
Tänk kultur och arbetsgrupp! Välj bland samma ord vad Nowa representerar för dig när det gäller Nowas kultur och Nowa som grupp.
Målmedveten
Offensiv
Innovativ
Engagerande
Tillmötesgående
Trygg
Traditionell
Seriös
Har du några andra synpunkter om Nowas logotyp och visuella identitet?
Om Nowa var ett bilmärke, vilket skulle det vara för dig?